DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Projekt Digitální pomůcky

Bambíno realizuje za podpory MHMP a ESF projekty na podporu multikulturního a inkluzivního vzdělávání

Od 1.1.2023 do 31.12.2025 v Bambínu realizujeme, za podpory Operačního programu Jana Amose Komenského, projekt číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0003384 "Malá Bambíňata do školy III."

Projekt Malá Bambíňata do školy III. je třetím dílem podpory, kterou jsme získali od operačního programu Jana Amose Komenského. V ní se soustředíme na rozvoj češtiny u dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich hladší orientace v našem kulturním prostředí, do kterého se přistěhovaly. Ačkoli se dětem s odlišným mateřským jazykem věnujeme dlouhodobě, tak vždy máme radost, když můžeme naší práci vylepšit a zefektivnit i díky podpoře programů, kterým operační program Jana Amose Komenského bezpochyby je.

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha - pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002075 "Letem interkulturním světem III."

  • Projekt si klade za cíl vypracování školního plánu multikulturní výchovy. Ten zahrnuje portfolio multikulturních aktivit, které jsou integrovány do běžného školního vzdělávacího programu. Školní plán multikulturní výchovy obsáhne i metodiku pro učitele, jak pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiči během adaptace a integrace dětí. Z této metodiky bude pak vycházet i příručka pro rodiče. Veškeré aktivity a plány budou v průběhu projektu ozkoušeny v naší mateřské škole.

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MŠMT OPVV projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022670 "Malá Bambíňata do školy II." 

Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001702 "Babylon v Bambínu 2"

  • Cílem projektu je zlepšit a zjednodušit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do společnosti. V rámci projektu pracují ve školce dvojjazyční školní asistenti a realizují se odborná a komunitně osvětová setkání.

Od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 v Bambínu realizujeme za podpory ESF a MHMP OP Praha – pól růstu projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001368 „Babylon v Bambínu“

  • Cílem projektu je zlepšit a zjednodušit začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do společnosti. V rámci projektu pracují ve školce dvojjazyční školní asistenti a realizují se odborná a komunitně osvětová setkání.

Od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021 jsme v Bambínu relizovali za podpory ESF a MŠMT OPVV projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012056 „Malá Bambíňata do školy“.

Díky těmto finančním prostředkům vznikají metodiky s pracovními listy, které si můžete stáhnout v PDF a volně využívat.

Metodiky, které vznikly díky projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000084 Letem interkulturním světem, který v Bambínu probíhal od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.

Metodika 1

Metodika 2

Metodika 3

Metodika 4

Metodika 5

Metodika 9

Metodika 6

Metodika 10

Metodika 7

Metodika 8

Metodiky, které vznikly díky projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000337 Letem interkulturním světem II., který v Bambínu  probíhá od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2019.

Metodika - Bambíno in the world of technology

Metodika - Bambíno ve víru času

Metodika - Bambíno has a big heart

Metodika - Bambíno in the new world

Metodika - Babylon in Bambíno

Výstupní hodnocení organizace

Metodiky, které vznikly díky projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002075 Letem interkulturním světem III., který v Bambínu  probíhá od 1.9.2021 do 31.8.2023

Metodika - Hraju si rád, hraje si můj kamarád

Metodika - Knihy z celého světa

Metodika - Už jsi někdy? Aneb máme různé zkušenosti

Metodika - Od rána do večera jak trávíme svůj den 

Metodika - Svátky z celého světa

Metodika - Příroda plná zázraků

Metodika - Rodinu a kamarády máme všihcni hrozně rádi

Metodika - Oblekám se rád, aneb co nosíme v různých koutech světa  při různých příležitostech

Metodika - Svět je nám blízky aneb projdeme Evropu

Metodika - Jak zvládnout adaptaci dítěte v české školce

Svět je nám blízky aneb proletíme celý svět

Metodika - Jak pomoci s adaptací a integrací dětí s odlišným mateřským jazykem