Lidé

Tým Square tvoří lidé nadšení pro filozofii naší školy. Přišli z různých koutů světa a každý z nich do pestré mozaiky vzdělávání přinesl bohaté profesní i životní zkušenosti. A právě ty touží předávat našim dětem jako učitelé, rádci či podporovatelé v zázemí školy.

UČITELÉ

Eliška Václavíková

Vystudovala Učitelství českého a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v Liberci. Již během studií učila na několika základních školách a gymnáziích. Poté rok strávila ve Vietnamu, kde učila anglický jazyk v Ho Či Minově Městě. Na tamní zkostnatělý systém výuky dnes s úlevou vzpomíná u nás ve Square, kde se našla.

Simon Storey

Simon vystudoval angličtinu a vzdělávání na Univerzitě Wolverhampton v Anglii. Již za studií pracoval jako EFL Tutor či asistent učitele, později i v Amsterdamu či Rakousku. Přes Park Lane International School se dostal do Bambína a Square je pro něj logickým pokračováním.

Lenka Chmelová

Lenka vystudovala Akademii múzických umění v Praze v oboru příčná flétna. Již během studií na konzervatoři začala učit na ZUŠ, což jí provázelo dalších bezmála 20 let. Učila zobcovou a příčnou flétnu, vedla různé komorní soubory a učila hudební nauku všechny ročníky, které na ZUŠ byly. Po absolutoriu na AMU se stala členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde působila 11 let. Životní změnou bylo působení na ZŠ, kde učila hudební výchovu a také se stala třídní učitelkou ve 3. a posléze ve 4. třídě. Lenka zvládne vše, co si usmyslí. Říká se o ní, že je přísná, ale i zábavná. Při prvních setkání se Square se jí líbila atmosféra školy, nadšení dětí poznávat nové věci i chuť učit se a spolupracovat. Moc se těší, co vše pomůže dětem objevit, prozkoumat a naučit se.

Zuzana Oulíková

Zuzka vystudovala Střední pedagogickou školu a poté pedagogiku mladšího školního věku na Pedagogické fakultě UK. Věnovala se péči a vzdělávání dětí v rodinách u nás i v USA. Po promoci učila na prvním stupni základní školy, než objevila Square a nadchla se pro náš inovativní přístup k výuce.

Kristin Leigh Simons

Kristin navštěvovala University of Nevada, Las Vegas - UNLV. Rok po ukončení studia se rozhodla přestěhovat do Prahy. Česká republika byla první zemí, kterou navštívila mimo Spojené státy, a od té doby zde žije. Během svého působení v Praze učila pro různé programy ESL a naposledy vyučovala angličtinu a další předměty na česko-britské základní škole. Kristin je nadšená, že může pracovat ve Square, který zahrnuje vše, co si zamilovala na výuce.

Karolína Vyskočilová

Kája vystudovala konzervatoř v Teplicích. Hraje na několik nástrojů, které učila i na ZUŠ. Během práce pro několik pražských divadel zahořela pro svou vášeň – fotografování. Řídila provoz v Dětském centru Ptáčkov, ale uvědomila si, že nejvíc ji láká práce přímo s dětmi. A tu si užívá u nás během výuky umění. Ona i děti.

Daniel Penton

Dan získal titul v oboru hudební praxe na Univerzitě v Sussexu. Projevuje vášnivý zájem o vše, co je s hudbou spjaté, a také o sport a cestování. Angličtinu vyučoval ve Velké Británii, Španělsku, Mexiku a nyní v Česku. Během lekcí umí vytvořit zábavné i poučné prostředí a milou atmosféru. A to baví nás i děti.

Jana Janáková

Jana vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Hradci Králové. Poté se přestěhovala do Prahy a učila na základní škole. Po třech letech si odskočila na mateřskou dovolenou a po návratu se opět věnovala práci s dětmi. Zde se seznámila s Tomášem Trnkou, který pro ni objevil svět Square. A ten ji doslova pohltil.

Martin Hejno

Při studiích na vysoké škole se Martin v rámci odborné praxe začal realizovat jako trenér ve sportovním odvětví. Konkrétně působil jako trenér fotbalu dětí předškolního a mladšího školního věku. Postupem času putoval i mezi staršími věkovými kategoriemi až se dostal až dospělé kategorii. Po této trenérské epizodě se přesunul do pozice manažera mládežnické fotbalové akademie Slovanu Liberec, kde působil necelé čtyři roky.

Brendan W.
Wade-Keszey

Brendan po ukončení bakalářského a magisterského studia v New Yorku odcestoval do Evropy. Jako učitel angličtiny s nadšením vzdělával mladé studenty v Polsku, Rusku, Rakousku a Česku. Ve Square mu imponuje, že kromě vzdělávacích cílů se snažíme naplňovat také fyzické a emocionální potřeby studentů.  

Anna Strusková

Anna studuje Učitelství anglického jazyka na Univerzitě Karlově. Učila děti angličtinu v jazykových školách a pracovala na letních a příměstských táborech. Na Square se jí nejvíce líbí důraz na rozvoj soft skills a prostor pro kreativitu dětí. V hodinách i ve družině je podle ní nejdůležitější příjemná atmosféra, ve které se každé dítě cítí bezpečně a chce se do výuky aktivně zapojovat. 

Eduard Šípek

Eda dlouhodobě pracoval v organizaci pečující o děti z pěstounských rodin na pozici respitního pracovníka a táborového vedoucího. Hrál v divadle pro děti a natáčel amatérské filmy. Před tím než začal pracovat ve Square vyvedl dvě třídy předškoláků z Bambína a se stejnou péčí se staral i o jesličkové kamarády. Nyní Edu potkáte primárně na druhém stupni jako učitele čísel. Eda má rád filmy a největší radost mu udělají brambůrky.

Hana Andělová

Hanka si poprvé na učení sáhla při studiu VŠ, kdy brigádně doučovala z matematiky žáky s poruchami pozornosti. Jelikož matematiku řadí mezi své zájmy a v práci s dětmi nachází smysl, rozhodla se spojit příjemné s užitečným a v roce 2012 se intenzivně vrhla do soukromého doučování. Od roku 2016 se zaměřuje na přípravu dětí na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Ve volném čase se ráda věnuje svému psu, sáhne po dobré knížce anebo si zahraje World of Warcraft.  Square vnímá jako inspirativní prostředí, oceňuje zde především individuální a neautoritativní přístup k žákům a prostor k seberealizaci jak žáků, tak i učitelů.

Natália Světničková 

Natálie studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Praze. Už během studia pracovala jako asistentka pedagoga, doučovala a vedla kroužky jógy pro děti. Každé léto pořádala dětské příměstské tábory v Praze. Na vysoké škole objevila kouzlo dramatické výchovy, kterou pravidelně zapojuje do výuky. Než objevila Square, pracovala rok ve státní škole jako učitelka v 1. třídě.

Martin Fischer

Martin už nějaký čas pracuje s dětmi jako dobrovolník ve skautu. Zabývá se zde, mimo jiné, také podporou tvorby nástrojů skautské výchovné metody. A protože ho baví také technika a počítače, rozhodl se po gymnáziu studovat kybernetiku a robotiku na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde ve studiu nadále pokračuje. Prostředí Square je mu blízké, neboť svou filozofií připomíná prostředí skautské, a proto se rozhodl, že zde bude předávat své nadšení a znalosti ze světa informačních technologií.

David Strnad

David vystudoval Učitelství biologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Již při svém studiu začal učit na gymnáziu ve své rodné Vlašimi, později na Vyšší odborné a Střední zemědělské škole v Benešově u Prahy.  Volný čas rád tráví v přírodě, četbou nebo poslechem hudby. V poslední době se intenzivně věnuje meditacím a dechovým cvičením. Ve Square chce dětem hlavně předávat svou lásku k přírodě, lidské duši a k jejímu rozvoji.

Wesley Vinay

Wesley se narodil a vyrostl v Jižní Africe. Wesley vystudoval kinematografii na univerzitě AFDA, která se specializuje na film, televizi a herectví, a kde také získal bakalářský titul v oboru film. Poté, co se Wes v roce 2015 rozhodl opustit Jižní Afriku, začal objevovat svět vzdělávání a zahájil svou učitelskou kariéru na Tchaj-wanu. Poté učil tři roky angličtinu ve Vietnamu a v roce 2019 se mu naskytla příležitost vyučovat v České republice. V roce 2022 získal Wes od American Montessori Internationale diplom v oboru Montessori Sport. Wes rád vzdělává děti, jak se učit prostřednictvím praktických činností, objevování a vlastního zkoumání.

Zuzana Čermáková

Zuzka vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací anglický jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiu pomáhala s angličtinou dětem i dospělým, poté učila na 1. stupni a angličtinu ve všech ročních 2. stupně. Zkusila si práci v nadnárodních IT firmách a poté se vrhla na rodinu. Stará se o čtyři děti a psa, čas ráda tráví v přírodě, sportem, četbou, hudbou a malováním. Oslovila ji role učitele ve Square coby průvodce, který umožňuje dětem objevovat a prohlubovat svoje zájmy a potenciál.

Asya Sattarova

Asya je kvalifikovaná učitelka angličtiny a tlumočnice s více než 15letou pedagogickou praxí. Má dva magisterské tituly – magistra filologie se specializací na angličtinu a magistra mezinárodního obchodního managementu. Během své kariéry Asya učila angličtinu jako druhý jazyk všechny věkové a jazykové skupiny se zvláštním zaměřením na školáky ve věku 12 až 17 let; je učitelkou s odbornými znalostmi, která dokáže rozpoznat jazykové potřeby studentů a nejúčinnější způsob, jak je uspokojit. Od roku 2012 Asya úspěšně zahájila a realizovala celou řadu projektů pro studenty angličtiny, jako jsou jazykové tábory pro mládež po celé Velké Británii a Irsku, přípravné kurzy na přijímací zkoušky na evropské univerzity, a dokonce i samotné zkoušky. Připravovala na zkoušky IELTS a všechny úrovně cambridgeských zkoušek, vedla přípravné kurzy pro mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) ve Finsku atd. V současné době Asya na škole Square vyučuje World of English téměř ve všech ročnících a také Literature Club pro nejmladší. Ve svých hodinách angličtiny Asya podporuje kritické myšlení, analýzu a chytrou improvizaci. Kromě toho miluje angličtinu a ví, jak ji předávat dál.

Tereza Truksová

Terka vystudovala učitelství zeměpisu, dějepisu a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ v Brně. Během studií gymnázia a vysoké školy učila na několika základních školách, vedla zájmové kroužky, trénovala svou taneční skupinu a byla i táborová vedoucí. Nejvíce vzpomíná na léta strávená ve Velké Británii, kde učila děti od mateřské až po střední školu včetně školy internátní. Zde učila anglický jazyk, geografii, historii, art i sport. Ve Square ji zaujala metoda výuky a samotný přístup k dětem, kdy kamarádskou formou lze předat i ty nejširší znalosti všeho druhu. Je učitelkou Světa proměn pro druhý stupeň a třídní učitelkou 6. QZ Tygrů. Roli učitele vnímá jako poslání, protože „děti jsou naše budoucnost“ nebere jako klišé, ale jako svou mantru. Nejraději tráví čas nejen předáváním znalostí a dovedností druhým, ale také s rodinou a psem v přírodě, ráda sportuje a vždy si udělá čas na dobrou knihu, kávu a čokoládu.

Dominika Martínková

Dominika vystudovala Zoorehabilitaci a asistenční aktivity se zvířaty na ČZU v Praze a hiporehabilitaci pro děti se donedávna věnovala i se svým koněm. Během studia pracovala v několika mateřských školách a vedla pohybové kroužky, kde se ujistila v tom, že práce s dětmi je přesně to, co ji baví a naplňuje. Dále vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě, kde si potvrdila podstatu individuálního přístupu ke každému dítěti.
Ve Square začínala ve družině, společně s tím poznávala nějakou dobu také Bambíno.Od září 2022 ve Square učí Svět Vědy a největší radost má, když může dětem předat něco nového nejlépe formou pokusu nebo praktické ukázky.

Kateřina Braumová

David Courier

Yanira Lopez

PORADNA A DRUŽINA

Sylvie Stretti

Sylvie pracuje roky s dětmi v krizových situacích a spolupracovala na vzdělávání s organizacemi a Univerzitou Karlovou. Vede poradnu Vigvam, která pomáhá dětem i dospělým v období ztráty. U nás pomáhá učitelům a rodičům v komunikaci, když se děti ocitnou ve složitém období. Podílí se také na tvorbě kurzů.

Natália Horejšová

Natália studovala speciální pedagogiku v Praze a několik let pracovala jako speciální pedagog v diagnostickém ústavu. Ve volných chvílích pomáhala v několika mateřských školách a účastnila se různých dobrovolnických akcí. Má dobré organizační schopnosti, proto má ve Square na starosti poradnu.

Alena Hauptmanová

Alena vystudovala speciální pedagogiku zaměřenou na poruchy učení a logopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se práci s dětmi, ať už s postižením nebo jakýmkoli nadáním. Ve školce Bambíno pomáhá s komplexním rozvojem dětí podle nových vzdělávacích metod a ve Škole Square rozvíjí vzdělávací program.

Eva Wagnerová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své první zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami začala Eva sbírat už na střední škole, kde působila jako dobrovolník u chlapce s autismem. Pak několik let při studiu pracovala jako osobní asistentka u lidí s tělesným postižením. Dětem se věnuje i skrze trénování požárního sportu jako člen sboru dobrovolných hasičů. Na Square se jí líbí, že k dětem přistupuje opravdu individuálně a klade důraz na prevenci a včasnou pomoc.

Zuzana Šípková

Během studií předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mostě si Zuzka uvědomila, že ji zajímá terapeutická práce. Absolvovala tedy Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor Psychologie a terapeutický výcvik v daseinsanalýze. U nás teď působí jako školní psycholožka pro podporu dětí a třídního kolektivu.

Jelena Trojanová

Vystudovala obor Český jazyk a literaturu na Bělehradské univerzitě. Pracovala jako učitelka angličtiny a překládala z češtiny do srbštiny. Vdala se do Prahy, kde se její zájmy změnily po narození autistické dcery. Práce ve Square snoubí její lásku k jazykům a pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Olga Stoyka

Olga vystudovala střední zdravotnickou školu. Pracovala jako zdravotní sestra na Ukrajině a po přestěhování do Prahy hlídala děti v rodinách. Má syna s ADHD a to ji inspirovalo k pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dva roky pracovala ve státní škole jako asistent pedagoga s dítětem s PAS.

Adéla Kocová

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku ve skotském Edinburgu, kde se již při studiu věnovala pedagogické činnosti. Po návratu do ČR působila jako učitelka v Bambínu v Dejvicích, poté jako vedoucí učitelka na vinohradské pobočce. Adéla je velmi pečlivá, má srdce na dlani a dětský svět je její život. 

Nicola Ezra Boksteffl 

Ezra je pedagog se zaměřením na filmovou a televizní tvorbu ze SPŠST Praha. V současné době pokračuje ve studiu oboru Grafický a intermediální design/Pedagogika na Pedagogické fakultě UHK a přináší jedinečnou kombinaci kreativity a pedagogických znalostí. Kromě pedagogických zkušeností se Ezra aktivně věnuje grafickému designu a fotografii. Zabývá se také hudební produkcí a zpěvem. Než se připojil k týmu Square, vedl dramatický kroužek ve studiu HaF.

Jakub Krajíc

Jakub vystudoval Humanitní studia na Filozofické fakultě v Plzni a následně působil několik let jako knihovník v Praze. Po zkušenostech z projektů zaměřených na mladé lidi se specifickými potřebami se rekvalifikoval na asistenta pedagoga a strávil sedm let prací s dětmi s fyzickým a kombinovaným postižením. Mimo školu se věnuje hudební tvorbě a studiu japonštiny. 

Tiana Zakharchenko

Tiana má vzdělání v oboru filmové a televizní režie. Ve volném čase ráda hraje na ukulele a klavír, háčkuje, fotí a natáčí videa. Tiana získala zkušenosti s prací s dětmi na dětském filmovém táboře, kde objevila svou vášeň pro práci s dětmi. Baví ji být dětem oporou a útěchou a pomáhat jim učit se a vytvářet nové věci. Lidé si ji často pamatují jako "oranžovou holku" nejen kvůli barvě jejího oblečení, ale také kvůli pozitivní a hřejivé energii, kterou vnáší do každého prostředí.

Veronika Šidlíková

Veronika od dětství milovala zvířata, a proto studovala přírodovědné gymnázium a kynologii. Vždycky ráda pomáhala druhým a po nějakém čase zjistila, že nejvíce ji naplňuje trávit čas s dětmi. Nejprve sbírala zkušenosti v Bambínu, poté se svým synem na mateřské dovolené, a pak zamířila do Square, kde dostala příležitost spojit své dvě radosti v jedno v roli asistentky pedagoga. V této práci se našla a plánuje se v této oblasti dále vzdělávat.

Martin Vokál

Martin je velkým milovníkem performativních druhů umění. Během svých studií na taneční konzervatoři si ovšem všiml, že vzdělávací systém na většině českých škol spíše studenty ubíjí, místo toho aby v nich probouzel chuť se vzdělávat. Z toho důvodu se rozhodl nastoupit na obor pedagogiky tance na Akademii múzických umění s cílem hledat myšlenkové proudy, které by vedly k rozvíjení schopností studentů a ne k jejich potlačování a znechucování samotného vzdělání. Během studií Martin pracoval v neziskové organizaci kde velmi intenzivně pracoval s lidmi s mentální a fyzickým postižením. Square ho mimo jiné zaujal i tím, že neustále hledá nové cesty, jakým vzdělávat své studenty a bojuje tím tedy proti zkostnatění svého vlastního vzdělávacího systému.

VEDENÍ A PODPORA

Ondřej Lepka

Ondřej Lepka během posledních let působil jako CEO vzdělávací skupiny poskytující vzdělání od mateřské školy až po osmileté gymnázium zaměřené na výuku jazyků. Společně se svým týmem prošel celým akreditačním procesem International Baccalaureate a také pro školu získal status Oxford examination centre s právem vyučovat předměty v anglickém jazyce a zadávat zkoušky IGCSE.

Ondřej věří, že vzdělávat se člověk musí celý život. Vždy je důležité si uvědomit, že udělat chybu není špatně. V rámci svého působení v síti škol vzdělávací skupiny JK Education se stal mimo jiné členem odborného akreditačního týmu "The Middle States Association”  a podílel se na udělení akreditace mezinárodní škole v Káhiře. Díky svojí pozici je u všech důležitých rozhodnutí a spolupodílí se na směru, kterým se školy vydávají.‎

Šárka Ochmanová

Šárka Ochmanová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Učitelství věnovala celou svou profesní kariéru. Vedle českého státního školství poznala systémy výuky v mnoha různých zemích. Ať už ze strany rodiče během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech, nebo v pozici učitele a posléze zástupkyně ředitele na soukromých základních školách. Měla příležitost vidět systém výuky ve školách Steva Jobse v Holandsku i Velké Británii včetně reálného využití iPadů ve výuce podporovaného přímo firmou Apple. Její manažerské řízení je založené na týmové práci, kde využívá mimo jiné i dovednosti mentoringu, které získala v rámci svého dalšího vzdělávání. Naplňuje ji práce s lidmi, ve které může zúročit své bohaté zkušenosti.

Matouš Jindra

Matouš získal doktorát na Univerzitě Karlově, kde se věnoval sportům v přírodě a také zde působil jako vedoucí katedry. Rád vede děti ke zdravému životními stylu, a proto založil dětský sportovní kroužek. Baví ho organizování a práce s lidmi, a proto pro něj bylo škola Square jasnou volbou.

Aneta Trousilová

Aneta vystudovala obor Finance a finanční služby, které uplatnila v korporátní společnosti. V jížní Anglii zažila studijní program, kde se realizovala v anglickém jazyce. V Českém svazu cyklistiky měla na starost celou oblast financí a dodržování rozpočtu disciplín. Ve Square působí na pozici asistentka vedení školy, kde by byla ráda platným členem týmu, kterému mohou všichni důvěřovat.

Carly Mc Cann

Carly pochází z Texasu (USA), kde v roce 2009 získala učitelský titul na Texaské luteránské univerzitě a poté se vydala na cestu pedagoga. Před příchodem do Prahy v roce 2016 pracovala Carly ve speciálních třídách jako asistentka a tři roky učila matematiku na státní škole v Texasu. V letech 2016 – 2023 působila ve škole Beehive School na mnoha různých učitelských a administrativních pozicích. Carly se ve své nové roli ve Square zabydluje a těší se, až se dozví více o jedinečné filozofii Square. Mimo školu tráví svůj čas trénováním a hraním fotbalu za fotbalový klub Prague Raptors.

Petr Trčka

Pan Trčka není úplně jen náš, ale potkáte ho u nás ve škole vždy jako prvního. Rád vám otevře a ještě vám pomůže třeba s kočárkem. Ví, kde koho najdete, a vůbec vše, co se kde šustne.

Základní škola a gymnázium Square 
Svatoslavova 6, Praha 4 – Nusle