Zápis do 1. třídy 2023/4
05. dubna 2023, 11:30 - 13:30

Toto je závazná registrace termínu pro Zápis 5. dubna od 11.30 hod., vyplňte pouze za sebe jako zákonného zástupce a za svého budoucího prvňáka.

Údaje o dítěti

Údaje o zákonném zástupci

  • Vyberte
  • českým
  • českým i anglickým
  • pouze anglickým
  • Vyberte
  • předčasný nástup do školy
  • řádný nástup do školy
  • odklad docházky