Zápis do 1. třídy 2023/4
04. dubna 2023, 09:00 - 11:00

Toto je závazná registrace termínu pro Zápis 4. dubna od 9 hod. , vyplňte pouze za sebe jako zákonného zástupce a za svého budoucího prvňáka.

Údaje o dítěti

Údaje o zákonném zástupci

  • Vyberte
  • českým
  • českým i anglickým
  • pouze anglickým
  • Vyberte
  • předčasný nástup do školy
  • řádný nástup do školy
  • odklad docházky