Lidé

Učitelé        Poradna        Vedení a podpora

Tým Square tvoří lidé nadšení pro filozofii naší školy. Přišli z různých koutů světa a každý z nich do pestré mozaiky vzdělávání přinesl bohaté profesní i životní zkušenosti. A právě ty touží předávat našim dětem jako učitelé, rádci či podporovatelé v zázemí školy.

UČITELÉ

Brendan W.
Wade-Keszey

Brendan po ukončení bakalářského a magisterského studia v New Yorku odcestoval do Evropy. Jako učitel angličtiny s nadšením vzdělával mladé studenty v Polsku, Rusku, Rakousku a Česku. Ve Square mu imponuje, že kromě vzdělávacích cílů se snažíme naplňovat také fyzické a emocionální potřeby studentů.  

Hanka Žáková

Vystudovala sociální práci, ale již v průběhu studia si uvědomila, že ji nejvíc baví práce s dětmi. Souběžně studovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a později získala třetí aprobaci anglický jazyk. Učila na malé vesnické i velké sídlištní škole, až objevila Square a zjistila, že to jde i jinak.

Hana Andělová

Hanka si poprvé na učení sáhla při studiu VŠ, kdy brigádně doučovala z matematiky žáky s poruchami pozornosti. Jelikož matematiku řadí mezi své zájmy a v práci s dětmi nachází smysl, rozhodla se spojit příjemné s užitečným a v roce 2012 se intenzivně vrhla do soukromého doučování. Od roku 2016 se zaměřuje na přípravu dětí na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Ve volném čase se ráda věnuje svému psu, sáhne po dobré knížce anebo si zahraje World of Warcraft. Square vnímá jako inspirativní prostředí, oceňuje zde především individuální a neautoritativní přístup k žákům a prostor k seberealizaci jak žáků, tak učitelů.

Matouš Jindra

Matouš získal doktorát na Univerzitě Karlově, kde se věnoval sportům v přírodě a také zde působil jako vedoucí katedry. Rád vede děti ke zdravému životními stylu, a proto založil dětský sportovní kroužek. Baví ho organizování a práce s lidmi, a proto pro něj bylo škola Square jasnou volbou.

Asya Sattarova

Asya je kvalifikovaná učitelka angličtiny a tlumočnice s více než 15letou pedagogickou praxí. Má dva magisterské tituly – magistra filologie se specializací na angličtinu a magistra mezinárodního obchodního managementu. Během své kariéry Asya učila angličtinu jako druhý jazyk všechny věkové a jazykové skupiny se zvláštním zaměřením na školáky ve věku 12 až 17 let; je učitelkou s odbornými znalostmi, která dokáže rozpoznat jazykové potřeby studentů a nejúčinnější způsob, jak je uspokojit. Od roku 2012 Asya úspěšně zahájila a realizovala celou řadu projektů pro studenty angličtiny, jako jsou jazykové tábory pro mládež po celé Velké Británii a Irsku, přípravné kurzy na přijímací zkoušky na evropské univerzity, a dokonce i samotné zkoušky. Připravovala na zkoušky IELTS a všechny úrovně cambridgeských zkoušek, vedla přípravné kurzy pro mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) ve Finsku atd. V současné době Asya na škole Square vyučuje World of English téměř ve všech ročnících a také Literature Club pro nejmladší. Ve svých hodinách angličtiny Asya podporuje kritické myšlení, analýzu a chytrou improvizaci. Kromě toho miluje angličtinu a ví, jak ji předávat dál.

PORADNA 

Sylvie Stretti

Sylvie pracuje roky s dětmi v krizových situacích a spolupracovala na vzdělávání s organizacemi a Univerzitou Karlovou. Vede poradnu Vigvam, která pomáhá dětem i dospělým v období ztráty. U nás pomáhá učitelům a rodičům v komunikaci, když se děti ocitnou ve složitém období. Podílí se také na tvorbě kurzů.

Natália Horejšová

Natália studovala speciální pedagogiku v Praze a několik let pracovala jako speciální pedagog v diagnostickém ústavu. Ve volných chvílích pomáhala v několika mateřských školách a účastnila se různých dobrovolnických akcí. Má dobré organizační schopnosti, proto má ve Square na starosti poradnu.

Alena Hauptmanová

Alena vystudovala speciální pedagogiku zaměřenou na poruchy učení a logopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se práci s dětmi, ať už s postižením nebo jakýmkoli nadáním. Ve školce Bambíno pomáhá s komplexním rozvojem dětí podle nových vzdělávacích metod a ve Škole Square rozvíjí vzdělávací program.

Eva Wagnerová

První zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami sbírala již na střední škole jako dobrovolník u chlapce s autismem. Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na Square se jí líbí individuální přístup k potřebám dětí.

Zuzana Šípková

Během studií předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mostě si Zuzka uvědomila, že ji zajímá terapeutická práce. Absolvovala tedy Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor Psychologie a terapeutický výcvik v daseinsanalýze. U nás teď působí jako školní psycholožka pro podporu dětí a třídního kolektivu.

VEDENÍ A PODPORA

Ondřej Lepka

Ondřej Lepka během posledních let působil jako CEO vzdělávací skupiny poskytující vzdělání od mateřské školy až po osmileté gymnázium zaměřené na výuku jazyků. Společně se svým týmem prošel celým akreditačním procesem International Baccalaureate a také pro školu získal status Oxford examination centre s právem vyučovat předměty v anglickém jazyce a zadávat zkoušky IGCSE.

Ondřej věří, že vzdělávat se člověk musí celý život. Vždy je důležité si uvědomit, že udělat chybu není špatně. V rámci svého působení v síti škol vzdělávací skupiny JK Education se stal mimo jiné členem odborného akreditačního týmu "The Middle States Association”  a podílel se na udělení akreditace mezinárodní škole v Káhiře. Díky svojí pozici je u všech důležitých rozhodnutí a spolupodílí se na směru, kterým se školy vydávají.‎

Šárka Ochmanová

Šárka Ochmanová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Učitelství věnovala celou svou profesní kariéru. Vedle českého státního školství poznala systémy výuky v mnoha různých zemích. Ať už ze strany rodiče během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech, nebo v pozici učitele a posléze zástupkyně ředitele na soukromých základních školách. Měla příležitost vidět systém výuky ve školách Steva Jobse v Holandsku i Velké Británii včetně reálného využití iPadů ve výuce podporovaného přímo firmou Apple. Její manažerské řízení je založené na týmové práci, kde využívá mimo jiné i dovednosti mentoringu, které získala v rámci svého dalšího vzdělávání. Naplňuje ji práce s lidmi, ve které může zúročit své bohaté zkušenosti.

Tomáš Archman

Tomáš studoval filologii na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia se zaměřoval na norštinu, a právě do Norska pak vedla jeho cesta za studii i za prací. Po návratu se rozhodl přispět k rozvoji těch nejmenších ve školství. Ve Square působí na pozici asistenta vedení školy a s norskou rozvahou pomáhá s provozem.

Zuzana Znamenáčková

Zuzka se odmala věnuje angličtině, a s tou souvisí i její koníčky. Cestuje, tlumočila, překládala a řídila jazykovou školu. Po vystudování Vysoké školy ekonomické se usadila v Praze a stala se součástí našeho týmu. A protože je systematická a ekonomicky jí to myslí, starost o finance jí svěřilo Bambíno i Square.

Jan Trnka

Honza je s námi od samotného počátku Bambína. Má velkou zásluhu na tom, jak Square budova vypadá, spoustu věcí totiž vyrobil, namontoval a zprovoznil. Je obětavým správcem budovy, a tak se na něj každý obrací s jakýmkoliv problémem technického rázu.

Jan Vítek

Honza má za sebou 20 let praxe jako graphic designer v reklamních agenturách a grafických studiích. Miluje fotografování, je kreativní, dobrosrdečný a vnímavý ke svému okolí. A to je důvod proč má ve Square a v Bambínu na starosti fotky a texty, zajišťuje tiskovou produkci a stará se také o sociální sítě.

Základní škola a gymnázium Square 
Kloboučnická 13, Praha 4 – Nusle