U nás

Jsme mezinárodní česko – anglická školka s vlastním akreditovaným vzdělávacím programem

„Velké věci pro malé lidi“

Pro děti vytváříme prostředí, ve kterém se dobře cítí, které je inspiruje a které podporuje jejich přirozenou zvídavost a chuť experimentovat. Zároveň zohledňuje jejich individualitu, tempo i případná omezení, přičemž přirozeně rozvíjíme jejich potenciál. Aby si děti co nejvíc věcí vyzkoušely samy, máme tematické místnosti a prostory. Děti se tak mohou starat o zvířata a rostliny, vaří v kuchyni, vyrábí keramiku v naší dílně, chodí do hudebny, sportují, samozřejmě si hrají, ale také relaxují, např. v naší sauně.

Řešíme velké otázky s malými lidmi.

U dětí rozvíjíme to, co budou potřebovat celý život, ať už budou kdekoliv a čímkoliv.

Podporujeme děti v samostatnosti, komunikaci i řešení různých situací. Děti se učí kriticky přemýšlet a argumentovat ve Filozofii pro děti. Metodu Persona dolls (Panenka s příběhem) využíváme při práci s předsudky, rozvíjíme emoční inteligenci, učíme děti porozumět sobě i jiným, dělat kompromisy a poznáváme pestrý svět při multikulturní výchově.

Propojujeme svět malých i velkých - učitelů, dětí i jejich rodičů přes různé workshopy, návštěvy v zaměstnání, charitativní akce a představení.

Věnujeme pozornost předškolní a před-předškolní přípravě, která je zaměřená na rozvoj všech klíčových kompetencí tak, abychom dětem co nejvíce usnadnili vstup na základní školu.

V rámci školkovného mají Bambíňata:

vzdělávací aktivity (od keramiky přes vaření až po hry s padákem)

saunování

péči o zvířata (od šneků a rybiček až po kozy)

různé akce v Bambínu i mimo (divadla, výlety, exkurze, workshopy atd.)

akce pro rodiče (s malými Bambíňáky připravujeme zábavu i pro ty velké)

profesionálního focení ve školce i mimo ni na zajímavých akcích, ale i v běžném dni
– fotky jsou pravidelně umísťovány na Kidsweb (informační stránka dítěte pro rodiče) a Facebook

ročenky na konci předškolního roku

logopedickou a psycho sociální podporu

pravidelné konzultace a reflexe pedagogů s rodiči

Jesle
Miniškolka
Školka
Před předškoláci
Předškoláci

Předškolní a před-předškolní přípravy s:

Metodou dobrého startu,
Persona Dolls (výuková metoda „panenky s osobností“),
Filozofií pro děti (rozvoj kritického myšlení a schopnosti argumentace),
Vědomou stopou pohybu (Tchai´-ji pro rozvoj motoriky),
figurkovou školičkou (pro rozvoj logického myšlení),
Emušáky a Kočičí zahradou pro rozvoj emoční inteligence,
přípravy s flétnou, tanečky, dramaťákem apod.

Pokud to všechno nestačí, můžete objednat nad rámec školkovného

Dopravu „door to door“ (do/ze školky/jeslí)
Kroužky a kurzy –  pro děti od 3 let po 16. hod., např. jóga, judo, tanečky, dramaťák
Školku v přírodě (pro děti od 4 let)
Cyklokurz a in-line kurz (cyklo pro děti od 3 let, in-line pro děti od 4 let)
Oslavy – víkendové, odpolední nebo noční - zajistíme vše kromě účastníků ;) tzn. výzdobu, pozvánky, program, občerstvení, dort nebo řízky, extra program: např. klaun, malování na obličej atd., případně poskytneme na oslavu pouze pronájem budovy a zahrady
Hlídání „bambíních“ dětí mimo školku
Profesionální focení - profesionální fotky ze života ve školce nebo možnost objednání fotoproduktů viz katalog
Bambíno dárkové předměty - viz katalog
Individuální speciálně-pedagogická a logopedická péče nad rámec standardu
Poradenství pro rodiče ve speciálně-pedagogické a psycho-sociální oblasti
EEG biofeedback (posílení koncentrace, aktivizace mozkových center)
Feuersteinovo instrumentální obohacování (rozvíjí prostorovou orientaci i sociální rovinu, strategii učení, hledání možností),
Sandplaying – řešení různých situací na speciálním pískovišti