Předškoláci

PŘEDŠKOLÁCI
Bambíňata od 5 let

Bambíňata od 5 let

V „předškolácích“ jsou děti s českým pedagogem a rodilým mluvčím.

Aby byl přechod do školy naprosto hladký a přirozený, mají předškoláci mimo jiné i svou každodenní předškolní přípravu (samozřejmě hravou a zábavnou) - učí se s Metodou dobrého startu, mají Filozofii pro děti, aby dokázaly kriticky přemýšlet a argumentovat, pro rozvoj logického myšlení mají „figurkovou školku“, své emoce rozvíjejí v dramaťáčku, na celkové zklidnění, správné dýchání a rozvoj motoriky, cvičí pravidelně jógu a hrají na flétnu. A kromě příprav mají i logopedický dohled.

Během dne děti samozřejmě tvoří ve výtvarné a keramické dílně, chodí do hudebky, tělocvičny a ven, používají interaktivní tabuli, saunují se v budově školy, vaří a pečou v kuchyni, chodí na různé exkurze a výlety, starají se o zvířata a rostliny a, i když se to skoro nezdá, při tom všem mají i potřebný čas na svou vlastní hru a zábavu ;)

Stravování je v bio kvalitě s možností výběru masového a vegetariánského menu (pátky i zdravé sladké) a v případě potřeby je přizpůsobeno alergiím, intolerancím a jiným omezením dětí.

V rámci školkovného mají Bambíňata:

vzdělávací aktivity (od angličtiny přes vaření a keramiku až po předškolní přípravu)

saunování

péči o zvířata (od šneků a rybiček až po kozy) a pěstitelství (zelenina, bylinky, květiny)

všemožné akce v Bambínu i mimo (divadla, výlety, exkurze, workshopy atd.)

akce pro rodiče (s malými Bambíňáky připravujeme zábavu i pro ty velké)

profesionální focení ve školce i mimo ni na zajímavých akcích, ale i v běžném dni – fotky jsou pravidelně umísťovány na Kidsweb (informační stránka dítěte pro rodiče) a Facebook

ročenky na konci předškolního roku

speciálně-pedagogickou, logopedickou a psycho sociální podporu

pravidelné konzultace a reflexe pedagogů s rodiči

Ceník pro předškoláky

Školkovné za měsíc

5 dní v týdnu
celodenní plus program 07:30 - 18:00 19 300 Kč
celodenní program 07:30 - 15:00 17 700 Kč
dopolední program 07:30 - 12:30 15 200 Kč

Strava

celodenní BIO strava 150 Kč/den
dopolední BIO strava 130 Kč/den

Doprava

door to door (min. sazba 130 Kč/cesta) individuálně

Rezervace

nevratná rezervace 5 000 Kč

Pokud to všechno nestačí, můžete objednat nad rámec školkovného

Dopravu „door to door“ (do/ze školky/jeslí)
Kroužky a kurzy –  pro děti od 3 let po 16. hod., např. jóga, judo, výtvarka, dramaťák
Školku v přírodě (pro děti od 4 let)
Cyklokurz a in-line kurz (pro děti od 3 let)
Oslavy – víkendové, odpolední nebo noční - zajistíme vše kromě účastníků ;) tzn. výzdobu, pozvánky, program, občerstvení, dort nebo řízky, extra program: např. klaun, malování na obličej atd., případně poskytneme na oslavu pouze pronájem budovy a zahrady
Hlídání dětí mimo školku
Profesionální focení - profesionální fotky ze života ve školce nebo možnost objednání fotoproduktů viz katalog
Bambíno dárkové předměty - viz katalog
Individuální logopedie nad rámec standardu
EEG biofeedback (posílení koncentrace, aktivizace mozkových center)
Feuersteinovo instrumentální obohacování (rozvíjí prostorovou orientaci i sociální rovinu, strategii učení, hledání možností),
Sandplaying – řešení různých situací na speciálním pískovišti