Předškoláci

PŘEDŠKOLÁCI
Bambíňata od 5 let

Bambíňata od 5 let

V „předškolácích“ jsou děti s českým pedagogem a rodilým mluvčím.

Aby byl přechod do školy naprosto hladký a přirozený, mají předškoláci mimo jiné i svou každodenní předškolní přípravu (samozřejmě hravou a zábavnou) - zdokonalují si grafomotoriku v Metodě dobrého startu, při Filozofii pro děti zjišťují, jak kriticky přemýšlet a argumentovat, připravují se na matematiku s logickými hrami, v dramaťáčku procvičují předčtenářské a sociální dovednosti a učí se rozpoznávat zvuky anglických hlásek pomocí metody "Jolly Phonics". Na celkové zklidnění, správné dýchání a rozvoj motoriky cvičí jógu. A kromě příprav mají i logopedický dohled.

Metoda dobrého startu – Metoda dobrého startu je součástí Bambíní předškolní přípravy již mnoho let. Počátek této metody se datuje do období 1. světové války ve Francii, následně byla propracovávána v Polsku a na konci 20. století u i nás. Zaměřuje se na rozvoj psychomotoriky, kdy jsou aktivizovány sluchové, zrakové a motorické schopnosti. Jde o osvědčenou vstupní etapu učení čtení a psaní. V každé lekci se pracuje s jednou lidovou písní, která pomáhá při všech aktivitách udržet rytmus. Procvičujeme celé tělo, paže, ruce, správný úchop tužky, a sezení u stolu, stejně jako pravo-levou orientaci a spolupráci mozkových hemisfér. Pracujeme pokaždé s novým grafickým znakem, který se učíme správně nakreslit na velkém i menším formátu. Grafické znaky jsou základním kamenem pro budoucí psaní písmen a číslic ve škole. Důležitým aspektem je motivace, která se nám  v Bambínu daří – Metoda dobrého startu bývá jednou z nejoblíbenějších přípravek.

Filosofie pro děti - Prostřednictvím příběhu o kamarádovi Sašovi a jeho panence Kulíškovi se malí Bambíňáci setkávají s nejrůznějšími tématy (přátelství, lež, zodpovědnost, náhoda, krása atd.). Povídání je zaměřeno na rozvoj komunikačních schopností a kritického myšlení, které využíváme při řešení problémů. Cílem je se hravou a zajímavou formou učit klást otázky a o tématech přemýšlet, ne jen přijímat informace jako konečná fakta.

Logické hry – Logické hry se zaměřují na předmatematické dovednosti, které se rozhodně neomezují pouze na počítání. Díky hrám poznáváme a procvičujeme prostorovou orientaci, geometrické tvary, zrakovou i sluchovou paměť a diferenciaci, zakreslování do sítě, kategorizování, zapojení odhadu a předvídání do úsudku a v neposlední řadě fantazii a orientaci v čase. V přípravě myslíme na návaznost nejen na klasické metody výuky matematiky na základních školách, ale i Hejného metodu.

Dramaťáček – Bambíní dramatická přípravka je nejen velikou zábavou a prostorem pro ventilování emocí a kreativních nápadů, ale i časem, kdy rozvíjíme předčtenářské dovednosti, spolupráci, individualitu, sluchovou paměť, řečové i vyjadřovací schopnosti a hudební sluch i rytmus. Prozkoumáváme básničky, přivádíme příběhy k životu, hrajeme v kapele i pantomimu, vžíváme se do role i připravujeme scény, hrajeme hry o něčem i na jako a vždy je čas na potlesk a zpětnou vazbu.

Jolly Phonics – je mezinárodně uznávaná metoda učení čtení a psaní v angličtině. Děti díky pohybům, písničkám, příběhům a obrázkům poznávají anglické hlásky a jejich správnou výslovnost. Stále platí, že výuka psaní a čtení má probíhat v českém školství až na základních školách, v Jolly phonics se tedy soustředíme na zvuk anglických hlásek, což dětem následně usnadní čtení a psaní v angličtině.

Během dne děti samozřejmě tvoří ve výtvarné a keramické dílně, chodí do hudebny, tělocvičny a ven na zahradu, používají interaktivní tabuli, saunují se v budově školy, vaří a pečou v kuchyni, chodí na různé exkurze a výlety, starají se o zvířata a rostliny a, i když se to skoro nezdá, při tom všem mají i potřebný čas na svou vlastní hru a zábavu ;)

Stravování je v bio kvalitě s možností výběru masového a vegetariánského menu a v případě potřeby je přizpůsobeno intolerancím a jiným omezením dětí.

Kritéria zápisu do MŠ Bambíno pro rok 2022/23

V rámci školkovného mají Bambíňata:

vzdělávací aktivity (od angličtiny přes vaření a keramiku až po předškolní přípravu)

saunování

péči o zvířata (od šneků a rybiček až po kozy) a pěstitelství (zelenina, bylinky, květiny)

všemožné akce v Bambínu i mimo (divadla, výlety, exkurze, workshopy atd.)

akce pro rodiče (s malými Bambíňáky připravujeme zábavu i pro ty velké)

profesionální focení ve školce i mimo ni na zajímavých akcích, ale i v běžném dni – fotky jsou pravidelně umísťovány na Kidsweb (informační stránka dítěte pro rodiče), Facebook a Instagram

ročenky na konci předškolního roku

speciálně-pedagogickou, logopedickou a psycho sociální podporu

pravidelné konzultace a reflexe pedagogů s rodiči

Ceník pro předškoláky

Školkovné za měsíc

5 dní v týdnu
celodenní plus program 07:30 - 18:00 20 400 Kč
celodenní program 07:30 - 15:00 18 800 Kč
dopolední program 07:30 - 12:30 16 400 Kč

možnost doobjednání:
půl den 07:30 - 12:30 / 12:30 - 18:00 700 Kč
celý den 07:30 - 15:00 / 7:30 - 18:00 1 000 Kč

Strava

celodenní BIO strava 165 Kč/den
dopolední BIO strava 145 Kč/den

Doprava

door to door (min. sazba 250 Kč/cesta) 6 000 Kč (do i ze školky/jeslí)
    4 000 Kč (pouze do/ze školky/jeslí)

Rezervace

nevratná rezervace 5 000 Kč

sourozenecká sleva 5 %

Pokud to všechno nestačí, můžete objednat nad rámec školkovného

Dopravu „door to door“ (do/ze školky/jeslí)
Kroužky a kurzy –  pro děti od 3 let po 15. hod., např. hudebka, malý kutil, všestranný sportovní kroužek
Školku v přírodě (pro děti od 4 let)
Cyklokurz a in-line kurz (pro děti od 3 let), skate kurz (pro děti od 4 let)
Oslavy – víkendové, odpolední - zajistíme vše kromě účastníků ;) tzn. výzdobu, pozvánky, program, občerstvení, dort nebo řízky, extra program: např. klaun, malování na obličej atd., případně poskytneme na oslavu pouze pronájem budovy a zahrady
Hlídání dětí mimo školku
Profesionální focení - profesionální fotky ze života ve školce nebo možnost objednání fotoproduktů viz katalog
Bambíno dárkové předměty - viz katalog
Orientační test školní připravenosti pro předškoláky

Individuální logopedie nad rámec standardu
Sandplaying – řešení různých situací na speciálním pískovišti.