Před-
Předškoláci

PŘED-PŘEDŠKOLÁCI
Bambíňata 4 – 5 let

V „před-předškolácích“ jsou děti s českým učitelem a rodilým mluvčím.

Protože se děti v tomto věku už pozvolna připravují na školu, aby nástup byl co nejjednodušší a nejpřirozenější, mají děti mimo jiné už i svou před-předškolní „přípravu“ –  pro rozvoj motoriky přípravu s tchaj- ťi, pro příjemný budoucí vstup do světa matematiky hrají logické hry, a aby dokázaly porozumět emocím svým i ostatních, hru s Emušáky. Před-předškoláci už mají také logopedický dohled pro zachycení případných nedokonalostí.

Tchaj-t´i - spojením cvičení a malování rozvíjí u Bambíních před-předškoláků grafomotoriku a připravuje je tak na psaní ve škole. Tato metoda využívá spontánní tělesný pohyb dětí, kultivuje ho cvičením s prvky tchaj-t´i a následně ho převádí pomocí malování vodou do grafického záznamu. A tím se písmo stává vědomou stopou pohybu.

Logické hry – Logické hry se zaměřují na předmatematické dovednosti, které se rozhodně neomezují pouze na počítání. Díky hrám poznáváme a procvičujeme prostorovou orientaci, geometrické tvary, zrakovou i sluchovou paměť a diferenciaci, zakreslování do sítě, kategorizování, zapojení odhadu a předvídání do úsudku a v neposlední řadě fantazii a orientaci v čase. V přípravě myslíme na návaznost nejen na klasické metody výuky matematiky na základních školách, ale i Hejného metodu.

Emušáci - Emušáky v Bambínu používáme pro rozvoj emoční a sociální inteligence. Povídáme si o žabákovi Ferdovi, který s námi poznává a seznamuje se s mouchami emocemi. Samozřejmě plyšového kamaráda i jeho věrné společnice máme při povídání u sebe, abychom si mohli pomocí příběhů snadno vysvětlit, kdy můžeme například pociťovat vztek, strach, smutek, závist a jiné pocity a jak je zvládat.

Děti samozřejmě také tvoří ve výtvarné a keramické dílně, chodí do hudeny, tělocvičny a ven na zahradu, používají interaktivní tabuli, saunují se v budově školy, vaří a pečou v kuchyni, chodí na různé exkurze a výlety, starají se o zvířata a rostliny a při tom mají i potřebný čas na svou vlastní hru a zábavu.

Stravování je v bio kvalitě s možností výběru masového a vegetariánského menu a v případě potřeby je přizpůsobeno intolerancím a jiným omezením dětí.

Kritéria zápisu do MŠ Bambíno pro rok 2022/23

V rámci školkovného mají Bambíňata:

vzdělávací aktivity (od angličtiny přes vaření a keramiku až po před-předškolní přípravu)

saunování

péči o zvířata (od šneků a rybiček až po kozy) a pěstitelství (zelenina, bylinky, květiny)

všemožné akce v Bambínu i mimo (divadla, výlety, exkurze, workshopy atd.)

akce pro rodiče (s malými Bambíňáky připravujeme zábavu i pro ty velké)

profesionální focení ve školce i mimo ni na zajímavých akcích, ale i v běžném dni – fotky jsou pravidelně umísťovány na Kidsweb (informační stránka dítěte pro rodiče), Facebook a Instagram

ročenky na konci předškolního roku

speciálně-pedagogickou, logopedickou a psycho sociální podporu

pravidelné konzultace a reflexe pedagogů s rodiči

Ceník pro před-předškoláky

Školkovné za měsíc

5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu
celodenní plus program 07:30 - 18:00 20 400 Kč 19 000 Kč 17 900 Kč
celodenní program 07:30 - 15:00 18 800 Kč 17 700 Kč 16 500 Kč
dopolední program 07:30 - 12:30 16 400 Kč 15 400 Kč 13 900 Kč
odpolední program 12:30 - 18:00 16 400 Kč 15 400 Kč 13 900 Kč

možnost doobjednání:
půl den 07:30 - 12:30 / 12:30 - 18:00 700 Kč
celý den 07:30 - 15:00 / 7:30 - 18:00 1 000 Kč

Strava

celodenní BIO strava 165 Kč/den
dopolední BIO strava 145 Kč/den
odpolední BIO strava 55 Kč/den

Doprava

door to door (min. sazba 250 Kč/cesta) 6 000 Kč (do i ze školky/jeslí)
 4 000 Kč (pouze do/ze školky/jeslí)

Rezervace

nevratná rezervace 5 000 Kč

sourozenecká sleva 5 %

Pokud to všechno nestačí, můžete objednat nad rámec školkovného

Dopravu „door to door“ (do/ze školky/jeslí)
Kroužky a kurzy –  pro děti od 3 let po 15. hod., např. hudebka, malý kutil, všetranný sportovní kroužek
Školku v přírodě (pro děti od 4 let)
Cyklokurz a in-line kurz (pro děti od 3 let), skate kurz (pro děti od 4 let)
Oslavy – víkendové, odpolední - zajistíme vše kromě účastníků ;) tzn. výzdobu, pozvánky, program, občerstvení, dort nebo řízky, extra program: např. klaun, malování na obličej atd., případně poskytneme na oslavu pouze pronájem budovy a zahrady
Hlídání dětí mimo školku
Profesionální focení - profesionální fotky ze života ve školce nebo možnost objednání fotoproduktů viz katalog
Bambíno dárkové předměty - viz katalog

Orientační test školní připravenosti pro předškoláky

Individuální logopedie nad rámec standardu
Sandplaying – řešení různých situací na speciálním pískovišti.