Před-
Předškoláci

PŘED-PŘEDŠKOLÁCI
Bambíňata 4 – 5 let

V „před-předškolácích“ jsou děti s českým učitelem a rodilým mluvčím.

Protože se děti v tomto věku už pozvolna připravují na školu, aby nástup byl co nejjednodušší a nejpřirozenější, mají děti mimo jiné už i svou před-předškolní „přípravu“ –  pro rozvoj motoriky přípravu s tchai´- chi, pro správné dýchání hrají na flétnu, a aby dokázaly porozumět emocím svým i ostatních, hru s Emušáky, nebo Kočičí zahradou. Před-předškoláci už mají také logopedický dohled pro zachycení případných nedokonalostí.

Děti samozřejmě také tvoří ve výtvarné a keramické dílně, chodí do hudebky, tělocvičny a ven, používají interaktivní tabuli, saunují se v budově školy, vaří a pečou v kuchyni, chodí na různé exkurze a výlety, starají se o zvířata a rostliny a při tom mají i potřebný čas na svou vlastní hru a zábavu.

Stravování je v bio kvalitě s možností výběru masového a vegetariánského menu (pátky i zdravé sladké) a v případě potřeby je přizpůsobeno alergiím, intolerancím a jiným omezením dětí.

V rámci školkovného mají Bambíňata:

vzdělávací aktivity (od angličtiny přes vaření a keramiku až po před-předškolní přípravu)

saunování

péči o zvířata (od šneků a rybiček až po kozy) a pěstitelství (zelenina, bylinky, květiny)

všemožné akce v Bambínu i mimo (divadla, výlety, exkurze, workshopy atd.)

akce pro rodiče (s malými Bambíňáky připravujeme zábavu i pro ty velké)

profesionální focení ve školce i mimo ni na zajímavých akcích, ale i v běžném dni – fotky jsou pravidelně umísťovány na Kidsweb (informační stránka dítěte pro rodiče) a Facebook

ročenky na konci předškolního roku

speciálně-pedagogickou, logopedickou a psycho sociální podporu

pravidelné konzultace a reflexe pedagogů s rodiči

Ceník pro před-předškoláky

Školkovné za měsíc

5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu
celodenní plus program 07:30 - 18:00 17 850 Kč 16 300 Kč 14 700 Kč
celodenní program 07:30 - 15:00 15 750 Kč 14 200 Kč 12 600 Kč
dopolední program 07:30 - 12:30 13 150 Kč 12 100 Kč 10 500 Kč
odpolední program 12:30 - 18:00 13 150 Kč 12 100 Kč 10 500 Kč

Strava

celodenní BIO strava 140 Kč/den
dopolední BIO strava 120 Kč/den
odpolední BIO strava 45 Kč/den

Doprava

door to door (min. sazba 70 Kč/cesta) individuálně

Rezervace

nevratná rezervace 5 000 Kč

Pokud to všechno nestačí, můžete objednat nad rámec školkovného

Dopravu „door to door“ (do/ze školky/jeslí)
Kroužky a kurzy –  pro děti od 3 let po 16. hod., např. jóga, judo, výtvarka, dramaťák
Školku v přírodě (pro děti od 4 let)
Cyklokurz a in-line kurz (pro děti od 3 let)
Oslavy – víkendové, odpolední nebo noční - zajistíme vše kromě účastníků ;) tzn. výzdobu, pozvánky, program, občerstvení, dort nebo řízky, extra program: např. klaun, malování na obličej atd., případně poskytneme na oslavu pouze pronájem budovy a zahrady
Hlídání dětí mimo školku
Profesionální focení - profesionální fotky ze života ve školce nebo možnost objednání fotoproduktů viz katalog
Bambíno dárkové předměty - viz katalog
Individuální logopedie nad rámec standardu
EEG biofeedback (posílení koncentrace, aktivizace mozkových center)
Feuersteinovo instrumentální obohacování (rozvíjí prostorovou orientaci i sociální rovinu, strategii učení, hledání možností),
Sandplaying – řešení různých situací na speciálním pískovišti